Cách đặt tên cho con theo tứ trụ để cải tạo vận mệnh

Cách đặt tên cho con theo tứ trụ để cải tạo vận mệnh dưới đây sẽ đem đến cho các bậc cha mẹ những cái tên hay, nhiều ý nghĩa, giúp cải tạo vận mệnh cho bé. Những cái tên không đơn giản chỉ là để gọi mà chúng còn ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sau này của đứa trẻ, chính vì vậy, tên rất quan trọng. Các nhà nho ngày xưa thường dùng thuật tứ trụ để đặt tên cho con. Các cha mẹ hãy tham khảo thêm bài viết dưới đây của mecuteo.vn để tạo cho con mình cái tên thật tuyệt vời nhé.

Nguyên tắc đặt tên cho con

Tránh đặt tên con theo HÚY KỴ

 • Không đặt tên con theo tên Thánh, tên Vua, tên các Vĩ nhân…

Trước hết về mặt đạo lý không nên đặt tên trùng các tên này… điều này ai cũng hiểu.

Và còn những lý do khác về mặt lý số:

Mệnh của người thường chúng ta, Tứ trụ KHÔNG ĐỦ SỨC GÁNH một cái tên nặng hàng ngàn, vạn cân như thế. Nếu ai cố tình đặt tên trùng với tên Thánh, tên Vua, tên các bậc Vĩ nhân thì người ấy nhất định sẽ gặp chuyện không may, ảnh hưởng đến cuộc sống, tính mạng… Chỉ có những người thiếu hiểu biết mới dám làm điều này.

 • Tránh các tên húy kỵ của dòng họ.
 • Tránh các tên xấu, ý nghĩa xấu đeo bám mình suốt đời.
 • Tránh các tên mang ý nghĩa sáo rỗng.
 • Tránh các tên tuy có ý nghĩa đẹp, nhưng mới nghe thấy tên, nhà phỏng vấn đã mất cảm tình.

Dựa nào ngày tháng giờ sinh để lập lá số tứ trụ, dựa vào đó mà đặt tên

Cái tên phải có HÀNH sinh trợ được dụng thần, thì cái tên đó sẽ bổ cứu được những ngũ hành khiếm khuyết tứ trụ của đương số.

Để ý đến họ, tên đệm và tên thuộc bộ chữ nào trong Hán Việt để đặt cho hợp lý

Tên người Việt nam, hầu hết đều là từ Hán Việt; nên phải biết bộ chữ Hán xem họ tên, đệm họ, đệm tên… của mình nằm ở bộ mấy nét.

huong dan dat ten cho con theo tu tru cha me nen tham khao 1

Một số thí dụ về số nét:

huong dan dat ten cho con theo tu tru cha me nen tham khao 2

Như vậy có nhiều chữ đồng âm, nhưng khác nghĩa, khác số nét. Mình tùy thích ý nghĩa để chọn chữ. Nhưng quan trọng là phải hợp với số nét mà mình đã tính toán để tạo thành Ngũ Cách:

Tổng cách, Thiên cách, Nhân cách, Địa cách… bổ cứu được sự thiếu hụt trong Tứ trụ của mình.

Chú ý đến ngũ hành của chữ để đặt tên

Chữ Hán có rất nhiều bộ thủ: bộ Sước, bộ Đao, bộ Tâm, bộ Khuyển, bộ Khẩu.v…v… mà ngũ hành thì chỉ có 5 hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Nên căn cứ vào bộ thủ để tìm hành của chữ là không đúng.
Bộ thủ là bộ Sước thì ngũ hành của chữ là hành Sước à? v…v…

Tính ngũ hành của chữ theo cách phát âm để đặt tên cho đúng

 • Âm môi thuộc Thủy
 • Âm lợi thuộc mộc
 • Âm lưỡi thuộc Hỏa
 • Âm cổ họng thuộc Thổ
 • Âm răng thuộc Kim.

Riêng về ngũ hành của tên chữ, không được nhầm là: thí dụ chữ Hà là hành Thủy; thì không phải trong chữ Hà có bộ Thủy; mà là chữ Hà mang âm hành thủy (đã nói bên trên)

Tính toán các cách sau khi tính bộ chữ

Có 5 cách theo thuật tứ trụ:

 • Tống cách
 • Ngoại cách
 • Thiên cách
 • Nhân cách
 • Địa cách

Kiểm tra tính chất tốt xấu của các nét định chọn đặt tên cho bé

1. Tổng cách:

a. Là tổng toàn bộ số nét của HỌ+ ĐỆM HỌ+ ĐỆM TÊN+ TÊN.

b. Người không có đệm họ thì chỉ tổng cách chỉ còn tổng số của HỌ+ ĐỆM TÊN+ TÊN.

c. Người không có đệm tên thì chỉ còn tổng số nét của HỌ+ TÊN.

(Chú ý: Trường hợp a trước HỌ không phải cộng thêm 1; Trường hợp b và c phải cộng thêm 1 trước HỌ)

Thí dụ 1:

TRẦN VINH BA (Tên này không có đệm họ)

16 nét 14 nét 9 nét

Tổng cách: 16 + 14 + 9 = 39 . Vậy 39 là Tổng cách

Thí dụ 2:

TRẦN KIM

16 nét 8 nét

Tông cách= 16 + 8 = 24 Vậy 24 là tổng cách

2. Ngoại Cách:

Trước HỌ bao giờ cũng cộng thêm 1 để tìm Ngoại Cách (Áp dụng đối với trường hợp a b,c)

Thí dụ:

Công thức tìm Ngoại Cách:

Lấy sô 1+ số nét của TÊN.

TRẦN VINH BA

1 +9 = 10 (10 là Ngoại Cách)

TRẦN KIM

1 + 8 = 9 (9 là Ngoại Cách)

Thí dụ 3: tên có 4 chữ

NGÔ LƯU XUÂN NGÂN (Trường hợp này không phải cộng thêm 1)
7 + 14 = 21

3. Thiên Cách:

TRẦN VINH BA

1+ 16 Thì:

1+ 16 = 17 là Thiên Cách (Tức là 1+ số nét của HỌ)

TRẦN KIM

1+ 16 = 17 là Thiên Cách

4. Nhân Cách:

TRẦN VINH BA

16 + 14 = 30 là Nhân Cách

TRẦN KIM

16+ 8 = 24 là Nhân Cách

NGÔ LƯU XUÂN NGÂN

15+ 9 = 24 là Nhân Cách

5. Địa Cách:

TRẦN VINH BA

14 + 9 = 23 là Địa Cách

TRẦN KIM

8 + 1 = 9 là Địa Cách ( Phải cộng thêm 1)

NGÔ LƯU XUÂN NGÂN

9 + 24 = 33 là Địa Cách

Trong 3 cách Thiên Địa Nhân là Tam Tài. Nhìn vào Tam tài của một tính danh, ta có thể biết được vận hạn, hên sui của tính danh đó. Những bài sau tôi sẽ đề cập đến vấn đề này. Tam tài đắc cách là Tam tài sinh trợ được cho nhau. Kỵ nhất là Thiên cách và Địa cách tương xung với Nhân cách theo 2 ngũ hành Thủy Hỏa, Có thể tai nạn, đoản thọ v…v… Riêng phần Ngoại cách tôi xin bổ xung thêm cho rõ: Tên có 2 chữ như Trần Kim, thì trước chữ Trần phải thêm số 1, sau chữ Kim phải thêm số 1. Ngoại cách là: 1+1= 2 ( bài trên tôi bị nhầm: mục số 2 Ngoại cách của Trần Kim không phải là 9 mà là 2).

Rất mong các bạn thông cảm, vì thực tế đây là vấn đề rất dễ bị nhầm lẫn).

Bảng tra ngũ hành của các số bạn cần biết để đặt tên cho con

a/ Số 1,2:

Ngũ hành thuộc Mộc.

b/ Số 3,4:

Ngũ hành thuộc Hỏa:

c/ Số 5,6:

Ngũ hành thuộc Thổ

d/ Số 7,8:

Ngũ hành thuộc Kim

e/ Số 9,10:

Ngũ hành thuộc Thủy.

Các số >10 gọi là ngũ khí cần được tính theo các thế cách

Ứng dụng vào Thiên cách, Nhân cách, Địa cách, Tổng cách, Ngoại cách thì:

1,11,21,31,41 thuộc Mộc
2,12,22,32,42 thuộc Mộc

3,13,23,33,43 thuộc Hỏa 4,14,24,34,44 thuộc Hỏa ……..

Các số còn lại cứ theo đó mà suy ra.

NẾU:

Nếu Thiên cách Tỵ Hòa với Nhân cách, hoặc sinh cho Nhân cách: Tốt.
Nếu Thiên cách khắc Nhân cách thì XẤU, nếu là Thủy khắc Hỏa thì rất xấu.

Nếu Nhân cách Tỵ Hòa với Thiên cách, hoặc sinh cho Thiên cách: Tốt.
Nếu Nhân cách khắc Thiên cách thì XẤU, nếu là Thủy khắc Hỏa thì rất xấu.

Nếu Nhân cách Tỵ Hòa với Địa cách, hoặc sinh cho Địa cách: Tốt.
Nếu Nhân cách khắc Địa cách thì XẤU, nếu là Thủy khắc Hỏa thì thì rất xấu.

Nếu Địa cách Tỵ Hòa với Nhân cách, hoặc sinh cho Nhân cách: Tốt.
Nếu Địa cách khắc Nhân cách thì XẤU, nếu là Thủy khắc hỏa thì rất xấu.

Có tất cả 125 thế cách của TAM TÀI.

Tính tốt xấu của 81 số tính danh tướng

(Ý nghĩa của tốt, xấu các bạn tự suy ngẫm)
Số 1: tốt

Số 2: xấu

Số 3: tôt

Số 4: xấu

Số 5: tốt

Số 6: tốt

Số 7: tốt

Số 8: tốt

Số 9: trong xấu có tốt

Số 10: xấu

Số 11: tốt

Số 12: xấu

Số 13: tốt

Số 14: trong xấu có tốt

số 15: tốt

Số 16: tốt

Số 17: tốt

Số 18: tốt

Số 19: trong xấu có tốt

Số 20: trong xấu có tốt

Số 21: tốt

Số 22: xấu

Số 23: tốt

Số 24: tốt

Số 24: tốt

Số 25: tốt

Số 26: trong xấu có tốt

Số 27: trong xấu có tốt

Số 28: xấu

Số 29: tốt

Số 30: trong tốt có xấu

Số 31: tốt

Số 32: tốt

Số 33: tốt

Số 34: xấu

Số 35: tốt

Số 36: xấu

Số 37: tốt

Số 38: trong xấu có tốt

Số 39: tốt

Số 40: trong tốt có xấu

Số 41: tốt

Số 42: trong tốt có xấu

Số 43: trong tốt có xấu

Số 44: Xấu

Số 45: tốt

Số 46: xấu

Số 47: tốt

Số 48: tốt

Số 49: xấu

Số 50: trong tốt có xấu

Số 51: trong tốt có xấu

Số 52: tốt

Số 53: trong tốt có xấu

Số 54: xấu

Số 55: trong tốt có xấu

Số 56: xấu

Số 57: trong xấu có tốt

Số 58: trong xấu có tốt

Số 59: xấu

Số 60: xấu

Số 61: trong tốt có xấu

Số 62: xấu

Số 63: tốt

Số 64: xấu

Số 65: tốt

Số 66: xấu

Số 67: tốt

Số 68: tốt

Số 69: xấu

Số 70: xấu

Số 71: trong xấu có tốt

Số 72: xấu

Số 73: tốt

Số 74: xấu

Số 75: trong tốt có xấu

Số 76: xấu

Số 77: trong tốt có xấu

Số 78: trong tốt có xấu

Số 79: xấu

Số 80: trong tốt có xấu

Số 81: tốt.

Tìm ngũ cách cho các ví dụ trên đây để các cha mẹ hiểu rõ về tứ trụ

Trường hợp tên 2 chữ:

TRẦN KIM (Trần 16 nét, Kim 8 nét)

Muốn tìm Thiên cách phải lấy số nét của Họ+ 1= 16+1= 17.

Muốn tìm Nhân cách lấy số nét của Họ+ số nét của Tên= 16+8=24.

Muốn tìm Địa cách lấy số nét của Tên+ 1= 8+1= 9.

Muốn tìm Tống cách lấy số nét của Họ+ số nét của Tên= 16+ 8= 24.

Muốn tìm Ngoại cách lấy số nét của số 1 đầu+ số 1 cuối=2

(hai số 1 này do tên có 2 chữ nên ta thêm vào – như đã nói ở trên).

Trường hợp tên 3 chữ:

TRẦN VINH BA (Trần= 16 nét, Vinh= 14 nét, Ba= 9 nét)

Muốn tìm Thiên cách lấy số nét của Họ+ thêm 1- 16+1=17.

Muốn tìm Nhân cách lấy số nét của Họ+ số nét của Tên đêm= 16+14= 30.

Muốn tìm Địa cách lấy số nét của Tên đêm+ số nét của Tên= 14+9= 23.

Muốn tìm Tổng cách cộng số nét của Họ+ số nét Tên đệm+ số nét của Tên= 16+14+9=39.

Muốn tìm Ngoại cách cộng số 1 ( 1 thêm trước Họ+ số nét của Tên): 1+ 9= 10.

c/ Trường hợp tên 4 chữ:

NGÔ LƯU XUÂN NGÂN (Ngô 7 nét, Lưu 15 nét, Xuân 9 nét, Ngân 14 nét).

Muốn tìm Thiên cách ta cộng số nét của Họ+ số nét của Đệm họ= 7+15=22.

Muốn tìm Nhân cách ta cộng số nét của Đệm họ+ Đệm tên= 15+9= 24.

Muốn tìm Địa cách ta cộng số nét của Tên đêm+ số nét của Tên= 9+14=23.

Muốn tìm Ngoại cách ta cộng số nét của Họ+ số nét của Tên= 7+ 14=21.

Sau đó đối chiếu với sự tốt xấu của 81 số thì biết được các cách tốt hay xấu.

Có một số người đặt tên theo mệnh, lấy mệnh của trẻ mới sinh, so sánh với mệnh của bố mẹ, chọn tên sao cho mệnh của bố mẹ và con hợp là được. Thiết nghĩ, nếu chọn tên theo cách này thì quá đơn giản. Tên không giúp ích gì được cho đương số. Không bổ cứu được những khiếm khuyết của tứ trụ đương số, vì vậy không có tác dụng gì – có chăng chỉ có tác dụng về mặt tâm lý, là ta cũng đã đặt tên theo sách!

Sau khi sinh bé, phải ghi chép thật cẩn thận ngày tháng năm giờ sinh.

Tiến hành lập lá số tứ trụ.

Tìm dụng thần (Hoặc đơn giản hơn là tính độ vượng suy của tứ trụ đó xem thiếu hành gì).

Ví như tứ trụ thiếu kim, thì phải đặt tên cho bé mang hành kim.

Tứ trụ thiếu mộc thì phải đặt tên bé là hành mộc v …v…

Nhưng cái khó là 5 cách của tên phải là những số đẹp (81 số đã nói ở phần trên) và Thiên cách, Nhân cách, Địa cách phải tương sinh cho nhau, không được khắc, nhất là Thủy Hỏa khắc nhau sẽ gây ra tai họa.

Quy trình chung đặt tên cho con theo tứ trụ

 • Dựa vào năm tháng ngày giờ sinh, lập lá số tứ trụ.
 • Tìm thân vượng hay nhược
 • Tính toán độ vượng của ngũ hành.
 • Tìm dung thần (hoặc các hành thiếu của tứ trụ đó).
 • Liệt kê các tên húy của vua chúa, danh nhân (nên nhớ là tên của danh nhân cũng không nên dùng – thí dụ: Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm…)
 • Liệt kê các tên húy của dòng họ.
 • Nghiên cứu và tra các chữ , các ý nghĩa của chữ, xem chữ đó nằm trong bộ bao nhiêu nét, mang hành gì…
 • Tiến hành đặt tên, rồi tính các cách của tên đó.
 • Tra ý nghĩa tốt xấu của 81 số.
 • Chú ý Thiên cách, Nhân cách, Địa cách phải tương sinh cho nhau, như đã trình bày ở trên.

Tôi đã trình bày hết các cơ sở lý luận của việc đặt tên theo tứ trụ.

Kết luận vấn đề đặt tên con theo tứ trụ

Không nên đặt tên trước khi chưa biết tứ trụ, mặc dù tên có hay, có đẹp đến đâu, cũng không giúp ích cho đương số. Nếu gặp vận hạn lớn ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh mệnh, ta có thể đổi tên, sẽ đổi được vận mệnh.

Ngẫm ra, điều này cũng đúng với các vị tiền bối hoạt động cách mạng: nếu không thay đổi tên thì có thể bị bắt, bị tù đày, xử tử… mà đổi tên rồi có thể thành đạt làm đến trụ cột của quốc gia.

Các bộ tên sưu tầm được là dựa vào một số sách, dựa vào tự điển.

Bởi vậy mà còn nhiều sai sót. Rất mong các bạn lượng thứ.

Hướng dẫn đặt tên cho con theo tứ trụ cha mẹ nên tham khảo trên đây sẽ rất bổ ích cho cha mẹ khi có ý định đặt tên cho con yêu của mình khi bé mới sinh đó. Các cha mẹ hãy xem bài viết này cũng như những bài viết khác để có thể chọn cho con bạn cái tên thật ưng ý nhé.

Bạn xem chưa?

Có thể bạn quan tâm!

Tags: , ,
Scroll to Top