rặn đẻ đúng cách

Đau đẻ là vấn đề mà nhiều mẹ bầu quan tâm trong suốt thai kỳ. Với phương pháp sinh thường và phương pháp đẻ không đau có một số khác biệt, vì thế chúng ảnh hưởng đến cảm giác đau đẻ và rặn đẻ. Hướng dẫn các mẹ cách…

Mang nặng đẻ đau là điều không thể tránh khỏi của các bà mẹ muốn sinh con. Khi rặn đẻ thường các mẹ sẽ phải trải qua những cơn đau đớn vô cùng. Để con đau này qua nhanh chóng con bạn khỏe mạnh khi ra đời thì các mẹ cần phải…

Scroll to Top