Xem tuổi xông đất năm 2016 cho người sinh năm 1980 Canh Thân

Xem tuổi xông đất năm 2016 cho người sinh năm 1980 Canh Thân chính xác nhất sẽ được cập nhật trong bài viết này. Theo phong tục xông đất xông nhà của người Việt Nam, người đầu tiên bước vào ngôi nhà của bạn trong sáng ngày mùng một tết sẽ là người có ảnh hưởng đến những người trong gia đình trong suốt một năm. Chính vì vậy mà người xông đất xông nhà đầu tiên rất quan trọng và được sắp xếp sẵn để mang lại nhiều may mắn an lành trong năm mới. Vậy những tuổi nào sẽ thích hợp để xông đất xông nhà cho gia chủ sinh năm 1980 Canh Thân trong năm Bính Thân 2016 này?

Hãy cùng mecuteo.vn tham khảo xem tuổi xông đất năm 2016 cho người sinh năm 1980 Canh Thân dưới đây là những tuổi nào nhé.

xem tuoi xong dat nam 2016 cho nguoi sinh nam 1980 canh than 1

Tuổi xông nhà 1948 (Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa)

 • Ngũ hành bạn Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Tích Lịch Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Tích Lịch Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, chấp nhận được
 • Thiên can của bạn Canh không sinh, không khắc với Mậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thân Tam hợp với Tý của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt
 • Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1988 (Mậu Thìn – Đại Lâm Mộc)

 • Ngũ hành bạn Thạch Lựu Mộc không sinh, không khắc với Đại Lâm Mộc của người xông nhà, chấp nhận được
 • Ngũ hành người xông nhà Đại Lâm Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Canh không sinh, không khắc với Mậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thân Tam hợp với Thìn của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Thìn Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt
 • Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1972 (Nhâm Tý – Tang Đố Mộc)

 • Ngũ hành bạn Thạch Lựu Mộc không sinh, không khắc với Tang Đố Mộc của người xông nhà, chấp nhận được
 • Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Canh không sinh, không khắc với Nhâm của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Nhâm với Bính của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi của bạn Thân Tam hợp với Tý của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt
 • Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1964 (Giáp Thìn – Phú Đăng Hỏa)

 • Ngũ hành bạn Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Phú Đăng Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Phú Đăng Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, chấp nhận được
 • Thiên can của bạn Canh với Giáp của người xông nhà, không tốt
 • Thiên can người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thân Tam hợp với Thìn của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Thìn Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt
 • Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1956 (Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa)

 • Ngũ hành bạn Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Sơn Hạ Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, chấp nhận được
 • Thiên can của bạn Canh với Bính của người xông nhà, không tốt
 • Thiên can người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thân Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt
 • Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1980 (Canh Thân – Thạch Lựu Mộc)

 • Ngũ hành bạn Thạch Lựu Mộc không sinh, không khắc với Thạch Lựu Mộc của người xông nhà, chấp nhận được
 • Ngũ hành người xông nhà Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Canh không sinh, không khắc với Canh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Canh với Bính của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi của bạn Thân Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt
 • Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1987 (Đinh Mão – Lộ Trung Hỏa)

 • Ngũ hành bạn Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Lộ Trung Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Lộ Trung Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, chấp nhận được
 • Thiên can của bạn Canh không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thân không sinh, không khắc với Mão của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1996 (Bính Tý – Giang Hạ Thủy)

 • Ngũ hành bạn Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Giang Hạ Thủy của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Giang Hạ Thủy Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, không tốt
 • Thiên can của bạn Canh với Bính của người xông nhà, không tốt
 • Thiên can người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thân Tam hợp với Tý của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 2005 (Ất Dậu – Tuyền Trung Thủy)

 • Ngũ hành bạn Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Tuyền Trung Thủy của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Tuyền Trung Thủy Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, không tốt
 • Thiên can của bạn Canh với Ất của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Ất không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thân không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 2004 (Giáp Thân – Tuyền Trung Thủy)

 • Ngũ hành bạn Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Tuyền Trung Thủy của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Tuyền Trung Thủy Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, không tốt
 • Thiên can của bạn Canh với Giáp của người xông nhà, không tốt
 • Thiên can người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thân Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1975 (Ất Mão – Đại Khê Thủy)

 • Ngũ hành bạn Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Đại Khê Thủy của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Đại Khê Thủy Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, không tốt
 • Thiên can của bạn Canh với Ất của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Ất không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thân không sinh, không khắc với Mão của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1949 (Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa)

 • Ngũ hành bạn Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Tích Lịch Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Tích Lịch Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, chấp nhận được
 • Thiên can của bạn Canh không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thân không sinh, không khắc với Sửu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1952 (Nhâm Thìn – Trường Lưu Thủy)

 • Ngũ hành bạn Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Trường Lưu Thủy của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Trường Lưu Thủy Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, không tốt
 • Thiên can của bạn Canh không sinh, không khắc với Nhâm của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Nhâm với Bính của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi của bạn Thân Tam hợp với Thìn của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Thìn Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1957 (Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa)

 • Ngũ hành bạn Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Sơn Hạ Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, chấp nhận được
 • Thiên can của bạn Canh không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thân không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1978 (Mậu Ngọ – Thiện Thượng Hỏa)

 • Ngũ hành bạn Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Thiện Thượng Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, chấp nhận được
 • Thiên can của bạn Canh không sinh, không khắc với Mậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thân không sinh, không khắc với Ngọ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1979 (Kỷ Mùi – Thiện Thượng Hỏa)

 • Ngũ hành bạn Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Thiện Thượng Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, chấp nhận được
 • Thiên can của bạn Canh không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thân không sinh, không khắc với Mùi của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Mùi không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Xem tuổi xông đất năm 2016 cho người sinh năm 1980 Canh Thân trên đây hy vọng sẽ mang đến may mắn tiền tài cho gia chủ tuổi Canh Thân trong năm Bính Thân này. Các gia chủ nên lựa chọn và sắp xếp người đến xông đất xông nhà trước lúc giao thừa để mọi việc trong năm mới diễn ra tốt đẹp hơn. Chúc gia đình bạn luôn khỏe mạnh hạnh phúc và đừng quên đồng hành cùng mecuteo.vn để biết thêm nhiều thông tin nhé.

Bạn xem chưa?

Có thể bạn quan tâm!

Tags:
Scroll to Top